Avgifter 2022


Medlemsavgifter:


Familj 300,-
Enskild 250,-

Träningsavgifterför medlem som 2022 fyller13 år eller är äldre:

Årskort icke medlem 1250,-
Årskort medlem 1000,-
Engång icke medlem150,-
Engång medlem120,-

Träningsavgifterför medlem som 2022 äryngre än 13 år:

Årskort icke medlem 750,-
Årskort medlem 500,-
Engång icke medlem 100,-
Engång medlem 75,-


Lilla Banan

Träningskort säsong300krplus medlemskort.

Engångs träningsavgift30krmedlem50kricke medlem.

----------------------------------------------------------------------------------------

Noteraatt alla personer ”fyller år” den 1 januari. Alltså det år du fyller 13 är det den högre avgiften som gäller.