Föreningen


Föreningen


Donkelo RK - Motorcykel

Bildad

1982-11-11

Föreningsnummer

12755-27

Organisations nummer  

  

Adress

  

 866601-3431

Lars Erik Johansson

Åkersäter 7

Postadress

541 91 Skövde

Telefon

0703-059884

E-post

 


  

Miljöpolicy

  1. Donkelo race verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöpåverkan sker!
  2. Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer inom verksamheten som klubben bedriver!
  3. När någon form av förändring av verksamheten planeras så skall en öppen dialog ske med medlemmar, grannar, myndigheter och andra eventuella parter ske!
  4. Klubbens miljöarbete är en uppgift för alla dess medlemmar. Besökare skall informeras om vilka regler som gäller inom området. Det är alla medlemmars uppgift att se till att de uppfylls!
  5. Klubben källsorterar det avfall som uppstår vid aktiviteter vid banan. Klubben ansvarar för att det sorterade avfallet tas om hand enligt de regler som gäller i kommunen!
  6. Styrelsen biträdes av klubbens miljöombud i miljöarbetet .Miljöombudet samarbetar med andra klubbars miljöombud för att sträva efter att utveckla miljöarbetet i linje med SVEMO:s miljöpolicy!
  7. Klubben strävar efter att bästa möjliga teknik används för att förebygga skador och olägenheter på terräng och miljö!